Despre SSB

Organizarea unui eveniment studenţesc de amploarea SSB este înainte de toate un act de profundă îndrăzneală, ce presupune punerea în mișcare a unei structuri organizatorice care să funcţioneze cu cea mai mare precizie.

Principala idee care stă la baza elaborării şi desfăşurării unui asemenea proiect ţine de o nouă viziune pe care mişcarea studenţească din Brașov trebuie să o adopte pentru viitor: studenţii trebuie să se afirme în societatea românească în primul rând în plan cultural şi civic, fiind vârful de lance, al unei elite intelectuale. Educaţia joacă un rol determinant în viața fiecărui individ prin toate formele sale. Primul pas făcut cu adevărat în acest sens îl reprezintă studenţia, deoarece în această perioadă tinerii încep prin a se specializa în domeniile pe care și le-au ales în vederea unei formări profesionale viitoare.

Canalizarea intereselor și specializarea în anumite domenii lasă loc şi participării la evenimente care au rolul să îi delecteze. Activităţile din aria culturalului, sănătăţii, sportului, carierei, divertismentului acoperă o gamă largă de interese care promovează adevăratele valori. Această varietate le permite studenților să încerce diverse hobby-uri posibile și dintre ele să le aleagă pe acelea care se pot transforma în adevărate pasiuni care să îi caracterizeze apoi pe toată durata vieții. De foarte multe ori, participarea pasivă, ca spectatori la astfel de activități se transformă în participare activă, studenții fiind atrași de o activitate sau alta dintre cele care li se propun. Astfel, ei au ocazia de a-și testa abilitățile într-un domeniu sau altul, fie el cultural-artistic, sportiv sau social și de cele mai multe ori descoperă în direcția aleasă un talent pe care nu știau că îl au, dar care exista în stare latentă și pe care mai apoi îl pot exploata și dezvolta. Ispitele din jurul nostru trebuie înlocuite cu lucruri benefice sufletului şi minţii, iar acesta este și unul dintre obiectivele acestui proiect.

Prin acest proiect se doreşte îndreptarea atenţiei studenţilor către o eficientă organizare a timpului şi participarea activă la o serie de evenimente care să îi scoată din rutina cursurilor pe care le au la facultate. Studenții brașoveni au ales cu un scop acest centru universitar şi anume atât pentru calitatea educaţiei oferite, cât şi pentru toate resursele pe care le oferă oraşul Braşov. Importanța acestui proiect pentru mediul universitar brașovean este intensificată și de faptul că în prezent se pune tot mai mult accent pe componenta interculturală a educației și în același timp se urmăreşte o mai bună cunoaştere reciprocă a oamenilor care fac parte din aceeaşi comunitate sau din comunităţi diferite.

Prin acest proiect dorim să ridicăm nivelul consumului de cultură la standarde mult mai înalte mai ales în rândul tinerilor, să le înfăţişăm varietatea din care pot alege şi de care se pot bucura oricând. De asemenea, datorită perioadei de desfăşurare şi a activităţilor implementate, Săptămâna Studenților Braşoveni reuşeşte să canalizeze atenţia studenților, atât a celor din Brașov cât și a celor care au venit din alte zone ale țării să studieze aici, precum și a turiştilor, către locurile cele mai frumoase, interesante, pline de istorie şi de farmec. Brașovul are foarte multe de oferit studenților, nu doar în ceea ce privește educația formală datorită importanței ca centru universitar, ci și pentru că este un oraș turistic cu potențial în plină dezvoltare la care aceștia pot lua parte. Este vorba în special de instituții culturale care desfășoară în permanență activități cu valoare artistică recunoscută la nivel național precum Teatrul „Sică Alexandrescu” sau Casa de Cultură a Studenților, de muzee ale istoriei locale, de obiective turistice cu renume internațional, de centre de agrement și nu în ultimul rând de stațiuni turistice situate în apropierea orașului în zone geografice vestite pentru frumusețea și pitorescul lor.